Drottninggatan blir enkelriktad

Kuningattarenkadun tietyömaa Vägarbete på Drottninggatan

Drottninggatan kommer att bli enkelriktad mellan Karlskronabulevarden och Brandensteinsgatan. Ändringen träder i kraft under de närmaste veckorna.

Förnyandet av vattentjänstinfrastruktur som vattenaffärsverket utför på gatan är orsaken till att förändringen sker före förnyandet av gatukonstruktionerna. Det har visat sig vara utmanande att kontrollera trafiken på arbetsområdet. Att göra gatan enkelriktad förbättrar i betydande grad säkerheten för såväl arbetsområdet som dem som använder gatan.

Centralen för näringsliv och infrastruktur inleder förnyandet av gatukonstruktionerna på Drottninggatan under våren och sommaren.

Den slutliga planen som bilaga: Plan för Drottninggatan

Mer uppgifter:

infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi