Drottningsstrandens plan vann laga kraft

Havainnekuva Kuningattarenrannasta Bildmontage från Drottningstranden

Planen för det nya bostadsområdet Drottningstranden har vunnit laga kraft. I centrum av Lovisa, på det havsnära Drottningsstranden som finns på Lovisavikens östra strand ordnas en bostadsmässa 2023.

Stadsfullmäktige i Lovisa stad godkände 9.7.2020 planerna för det nya bostadsområdet Drottningstranden: ändringen till delgeneralplanen LOTES och den första detaljplanen för Drottningstranden. Samtidigt godkändes den bindande tomtindelningen för området och anvisningarna om byggnadssätt.

Besvärstiden över stadsfullmäktiges beslut slutade 20.8.2020.

Lovisa stad förhandsmarknadsför som bäst Drottningsstrandens tomter på bostadsmässan i Tusby. Intresset har varit stort speciellt vad gäller egnahemshustomter med egen strand och flytande boende.

–  Det är fint att vi kan fortsätta enligt tidtabell med planerna för Drottningsstranden, säger projektchef för bostadsmässan 2023 i Lovisa Niina Okkonen belåtet.

Staden börjar bygga områdets infrastruktur under 2020. Småhustomterna på Drottningstranden kan ansökas från och med våren 2021 och de övriga tomterna från och med hösten 2020.

Man kan bekanta sig med Drottningsstranden under Lovisa Open som ordnas 29–30.8.2020. Drottningstrandens informationsställe är öppen båda dagar klockan 12–18 vid båtstranden i Märlax, Skärgårdsvägen, Lovisa. De guidade tomtvandringarna börjar klockan 13, 15 och 17 från informationsstället.

www.drottningstranden.fi