Drottningstrandens område stängt under nedmonteringen

Drottningstrandens område är stängt under nedmonteringen av mässkonstruktioner. Utomstående får inte ännu röra sig på området på grund av säkerhetsskäl. Området öppnas senast 14.8.2023.

Mässkontor – Bostadsmässan i Lovisa 2023