Elina Amnell-Holzhäuser valdes till förvaltningsdirektör

Lovisa stadsfullmäktige valde på sitt sammanträde 14.3.2023 Elina Amnell-Holzhäuser till ny förvaltningsdirektör. Som reserv valdes Tomas Määttä på SFP-fullmäktigegruppens förslag. Amnell-Holzhäuser bor för tillfället i Kotka, där hon i sex år jobbat som stadens jurist. Lovisas tidigare förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors började jobba som kanslidirektör i Kotka i januari.

Lovisa stad gratulerar Elina Amnell-Holzhäuser och önskar henne välkommen till Lovisa!