En annorlunda matlista är tillfälligt i bruk vid skolstarten

Kouluruokailu Skollunch serveras

Då skolorna börjar använder kostservicen en tillämpad matlista på grund av coronasituationen. Även andra städer och kommuner har tagit den tillämpade matlistan ibruk.

Enligt THL:s rekommendationer gällande skolmåltiden bör onödig fysisk kontakt undvikas. Måltiden ska i mån av möjlighet ske med egen klass eller grupp, inte som en gemensam måltid i en matsal.

Vi har valt låda, soppa och gröter till matlistan. Valen baserar sig på sådana maträtter som har bra åtgång i skolorna. Den här praxisen gör måltiden smidigare och punkten där maten utdelas blir snabbare ledig då det finns färre sorter att ta. Måltidernas turer löper bättre och det uppstår inga långa köer.

– Vi måste alla komma ihåg säkerhetsavstånden, även då vi äter. Vi följer med situationens utveckling och gör ändringar i måltiderna enligt det. Vi tar ibruk den vanliga matlistan genast då coronasituationen är lugn, berättar kostservicechef Annika Kuusimurto.

Mer information: Annika Kuusimurto, tfn 0440 555 257, annika.kuusimurto@loviisa.fi