En K-Market byggs på Drottningstranden

Kesko Oyj och Lovisa stad undertecknade 9.3.2022 köpebrevet för en tomt på Drottningstrandens bostadsmässområde. Tomten finns på korsningsområdet mellan Skärgårdsvägen och Mannerheimgatan på adressen Skärgårdsvägen 3. Kesko bygger en K-Market livsmedelsaffär på tomten.

Mika Sivula, Keskos regionchef för södra Finland, besökte Lovisa på tisdag 15.3.2022. Han bekantade sig med bostadsmässområdet och tomten för affären K-Market. På tomten får byggas högst en lokal för affärsverksamhet på högst 500 m2-vy. Dessutom får det byggas högst 500 m2-vy för övrig verksamhet då den totala byggrätten på tomten uppgår till 1 000 m2-vy.

Planeringen av affären påbörjas genast. Kesko har som avsikt att öppna affären senast till Bostadsmässan sommaren 2023. K-Market förbättrar servicen för invånarna i Märlax och Drottningstrandens bostadsområden.

Mer information:

Kesko Oyj, regionchef för södra Finland Mika Sivula, tfn 050 478 70 94, mika.sivula@kesko.fi

Lovisa stad, stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi