En namnlös väg på Sarvsalö fick namnet Skogarsgränden – Lovisa stad

Lovisa stad har beslutat att ge en väg på Sarvsalö namnet Skogarsgränden. Beslutet ingår i Lovisa stads strävan att förtydliga ortnamn, göra det lättare att navigera lokalt samt öka säkerheten.

Namnet på vägen föreslogs av invånarna i området och valdes med respekt för områdets historia och namnkultur. Namnet passar också in bland de befintliga ortnamnen och är i linje med Kommunförbundets anvisning.

Ämnet omfattas av det temaområde som Kommunförbundet godkänt där vägar kan namnges också på basis av ett tema som är lämpligt med tanke på det lokala områdets natur, historia eller kultur. Vikten av att namnge vägen förstärks i detta fall också av vägens längd, av svårigheten att hitta den och av antalet byggplatser.

Karta över Skogarsgränden

Med vänlig hälsning

Lovisa stad
stadsplaneringsavdelningen

Charlotte Elf-Grandin
GIS-planerare
tfn 040 627 79 46