En ny restaurangföretagare inleder sin verksamhet i Lovisa hamnhus

Valkon satamatalon julkisivu

En ny restaurangföretagare inleder sin verksamhet i Lovisa hamnhus i Valkom. Lunch and Catering Fellmanni serverar från och med 7.2.2022 lunch i hamnrestaurangen.

I november söktes en ny restaurangföretagare till Lovisa hamnhus i Valkom. Restaurangen finns i hyreslokaler.

Ytterligare uppgifter på Lovisa Hamns webbplats: portofloviisa.fi

Ytterligare uppgifter om restaurangverksamheten på L&C Fellmanni Lovisas webbplats: fellmanni.com

Företagare Annika Fellman, tfn 044 257 88 91, lounasravintolafellmanni@gmail.com.