En ny tjänst underlättar ordnandet av samåkning i Lovisa

Lovisa har tagit i användning tjänsten Kimppakyydit.com, med hjälp av vilken invånare och resenärer kan organisera samåkning lätt, säkert och avgiftsfritt.

Om du har rum i din bil under jobbkörningar eller butiks- eller hobbyresor eller resor till andra städer, kan du göra ett erbjudande om skjuts på tjänsten. Om du behöver skjuts kan du kan göra en skjutsbegäran.

Du kan välja nivån för ditt integritetsskydd och om du vill, göra en bankidentifiering. Tjänsten följer skatteförvaltningens anvisningar och beräknar bränslekostnaderna för skjutsen. Användarna kan fritt överenskomma sinsemellan hur kostnaderna delas. Bilisten kan också be att betalningen flyttas till ett välgörenhetsobjekt som bilisten valt, så som en fond för en klassresa eller en organisations julinsamling.

Skjutsanmälningar för Lovisa och dess omgivning börjar förhoppningsvis så småningom komma upp på adressen https://kimppakyydit.com/rides/Loviisa – sprid på budskapet så hittar du snabbare samåkningssällskap!

Tjänsten fungerar på finska, svenska och engelska i webbläsaren.