Kommentarer om grundandet av sakkunniggruppen för kulturaktörer önskas senast 10.5.2023 klockan 12

Av i Lovisa verksamma representanter för skapande branscher och av övriga intresserade önskas nu skriftlig respons på förslaget som gäller grundandet av en sakkunniggrupp för kulturaktörer. Svarstiden har fortsatts från det tidigare meddelade.

Utkastet finns här.

Skicka din respons senast onsdag 10.5.2023 klockan 12:

Per epost till adressen kaupunki@loviisa.fi eller per brev till adressen Lovisa stad, Karlskronabulevarden 8, 07900 LOVISA.

I rubriksfältet/på kuvertet är det bra att skriva referensen: Respons på utkastet.

Responsen behandlas anonymt på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 10.5.2023.

– Responsen har stor betydelse på det slutliga förslaget om grundandet av sakkunniggrupp för kulturaktörer. Dessutom beaktas responsen då kultur- och fritidsnämnden fattar beslut i ärendet, konstaterar direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen.

EDIT 28.4.2023: Svarstiden ändrat.