Enkät för invånare om turistverksamheten i Lovisa

I Visit Finland enkät utreds lokalbefolkningens uppfattningar och åsikter om turistverksamheten på den egna bostadsorten. Visit Finland lottar ut tre hotellpresentkort bland de som svarat.

Delta i enkäten här.

Frågorna är huvudsakligen opinionsfrågor, men ni kan också ge fritt formulerad respons på utvecklingen av turismen på er ort i slutet av enkäten. Det tar cirka 5 minuter att besvara enkäten. Svaren är helt anonyma och enskilda svar behandlas konfidentiellt. (Dataskyddsbeskrivning)  Visit Finland lottar ut tre hotellpresentkort efter att enkäten avslutats i november 2022. Du kan delta i utlottningen genom att lämna dina kontaktuppgifter efter att ha svarat på enkäten. Vinnarna kontaktas personligen.

Genom att svara på enkäten kan ni hjälpa er bostadsort att främja sin hållbarhet. Den information som samlas in i enkäten används för mätning och rapportering av nationell hållbar turism.

Om du inte är invånare utan besökare, svara gärna på vår resenärenkät.