Enkät för Lovisa stads invånare om metoder för att balansera ekonomin

Raatihuone Råthuset

Lovisa stad håller på att utarbeta ett balanseringsprogram för ekonomin. Stadens ekonomi uppvisade ett kraftigt underskott både 2018 och 2019.

För att kunna uppnå besparingar ska verksamheter både minskas och läggas ned. Åtgärderna påverkar både servicestrukturen och servicenivån. Som en del av beredningen av balanseringsprogrammet för ekonomin inleddes 19.5.2020 samarbetsförhandlingar som berör stadens personal. Balanseringsprogrammet för ekonomin ska tas upp till behandling i de politiska organen i början av juli.

Som en del av beredningen av balanseringsprogrammet vill vi fråga kommuninvånarna om åsikter om och metoder för hur Lovisa stads ekonomi kunde balanseras. Vi ber dig svara på enkäten senast 14.6.2020. 

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/5375935197183261

På förhandlingsgruppens vägnar, hälsningar
Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör