Enkät om apparaterna och utrustningen på Lovisa stads gym – svarstiden 10–26.11.2021

kuntosali gym

Kultur- och fritidstjänsterna i Lovisa stad kartlägger med en webbenkät användningen av utrustningen och apparaterna i stadens gym. De uppgifter som samlas in från enkäten kommer att bidra till att förbättra gymmens verksamhet i framtiden i enlighet med önskemålen.

I enkäten svarar du på frågor om utrustningen på ett gym, så om du använder mer än ett gym ska du fylla i frågeformuläret för varje gym separat (svarandet tar 2–10 minuter). Svaren behandlas anonymt och konfidentiellt. Vänligen svara på frågeformuläret senast 26.11.2021.

Svara på enkäten här

Lovisa stads gym är

  • Fagerås gym (Köpbacka, Patustensgränd)
  • Idrottshallens gym (Brandensteinsgatan 29)
  • Forsby gym (Forsövägen 3)
  • Brukets gym (Parkallén 1)
  • Idrottspaviljongens gym (Idrottsvägen)
  • Valkom gym (Långängsvägen 62).