Påminnelse: Svara på vår enkät om välfärdscentret som planeras till Lovisavikens östra strand

OBS! På begäran av allmänheten har vi förlängt svarstiden på enkäten om välfärdscentrumet till 30.6.2019. Detaljplaneringen pågår för bostadsmässoområdet 2013, Drottningstranden i Lovisa.

I samband med planläggningen undersöks möjligheten att placera ett välfärdscentrum med flera olika funktioner i norra delen av området. Med denna enkät samlar vi av välfärdscentrumets kommande användares idéer om och tankar på vilka aktiviteter och tjänster man vill ha i byggnaden. Svaren är anonyma, och vi samlar inte in några personuppgifter med enkäten.

Svara på enkäten på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/3F60D05FFFE08289

Du kan svara på samma enkät i pappersform på kundservicekontoret Lovinfo. Lovinfo finns på adressen Mariegatan 12 A och är öppet på vardagar 9–16.

Enkäten kan svaras 3–30.6.2019.

Tack för ditt deltagande!

Kundbetjäning i anslutning till enkäten:
planerare Tiina Hahl, tfn 040 555 04 55
planerare Perttu Huhtiniemi, tfn 040 555 06 55
e-post: fornamn.efternamn@loviisa.fi

Rubriken och ingressen uppdaterad 14.6.2019 klockan 15.45.