Enkät om utvecklingen av Forsby badstrand

koskenkylän uimaranta Forsby stranden

Lovisa stad genomför en enkät om utvecklingen av Forsby badstrand.

Förutom bakgrundsuppgifter om användningen av badstranden, utreds användarnas önskemål om badstrandens utrustning, lek- och motionsredskap och vinteranvändning. Svarstiden på enkäten går ut 13.10.2019.

Länk till enkäten: