Enkät om utvecklingen av Forsby badstrand

Lovisa stad genomför en enkät om utvecklingen av Forsby badstrand.

Förutom bakgrundsuppgifter om användningen av badstranden, utreds användarnas önskemål om badstrandens utrustning, lek- och motionsredskap och vinteranvändning. Svarstiden på enkäten går ut 13.10.2019.

Länk till enkäten: