Enskilda vägar i skick -dagen på torsdag 12.10.2023 – Välkommen! 

Lovisa stads landsbygdsväsende ordnar en Enskilda vägar i skick -dag på torsdag 12.10.2023 klockan 10–15, på Liljendalgården, Herrgårdsvägen 16, 07880 Liljendal.

Syftet med Enskilda vägar i skick -dagen är att samla samman väglagsaktiva i Lovisa tillsammans med sakkunniga inom enskilda vägar. Dagen erbjuder möjligheten att träffa entreprenörer och företagare samt övriga väglagsaktiva. På programmet står intressanta föreläsningar och praktiska arbetsuppvisningar.

Enskilda vägar i skick -dagen är en del av Lovisas projekt Enskilda vägar i skick 2022–2023. Projektet för fram vikten av enskilda vägar och deltagandet av väglagsaktiva för förstärkande av landsbygdens livskraft.

Program:

klockan 9.30   

Kaffeservering

10                    

Välkomstord och presentationer
-Lovisa stad, landsbygdsväsendet, Sam Vickholm, Carolina Sjögård

10.20                

Mätning av en enskild vägs bärbarhet
-Juha-Matti Vainio, West Coast Road Masters

10.50                 

Vad avses med grundläggande förbättringar? – TeMePa Infra, Gunnel Englind

Betydelsen av grusslaget och grusstorleken – Mikael Tång, Tångs sand

11.15                 

Planering och genomförande av grundläggande förbättring 
-Mikael Leirimaa, TIKO vägdisponent

11.35                 

Vägrättigheter och servitut – Greger Nyberg, Lantmäteriverket

12.00                 

Vi förflyttar oss till Sandmovägen, 12.15 Mätning av Sandmovägens bärbarhet, arbetsuppvisning- Juha-Matti Vainio, West Coast Road Masters

Eftermiddagskaffe och grillkorv 

15:00                

Evenemanget slutar   

Inbjudan

Lovisa stad
landsbygdsväsendet

Carolina Sjögård
landsbygdsombudsman