Entreprenaden på Drottningstrandens mellersta del kom igång

Entreprenaden på Drottningstrandens mellersta del har påbörjats. Entreprenör är VRJ Etelä-Suomi Oy.

Till entreprenaden hör byggandet av strandbank, tomtområdets stabilisering och byggandet av infrastrukturen till områdets tomter. Många stora arbetsmaskiner rör sig på området och arbetet kan tidvis förorsaka buller.

Området runt byggplatsen inhägnas och obehörig vistelse eller rörelse inom området är förbjudet. Syftet är att arbetet ska vara slutfört senast 31.12.2021.

Byggområdet anknyter till byggandet av bostadsmässområdet 2023 Drottningstranden.

Kontaktpersonerna i ärenden som gäller byggområdet är:
VRJ Etelä-Suomi Oy, ansvarig arbetsledare Tomi Mäkinen, tfn 040 163 8623, tomi.makinen@vrj.fi
Lovisa stad, områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi