Entreprenören för kommunaltekniken i Drottningstrandens södra del är vald

Nämnden för näringsliv- och infrastruktur har på sitt möte 29.10.2020 beslutat att välja Infrastar Oy till entreprenör för kommunaltekniken i Drottningstrandens södra del.

Infrastar Oy:s offert för entreprenaden var 410 187,00 €. Det officiella protokollet publiceras nästa vecka.

Som information åt dem som givit offerter: Byggandet av Drottningstrandens övriga delar fortsätter så att följande anbudsförfrågan publiceras i slutet på december.

Mer information: infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi