Ett fall av coronavirussmitta konstaterats i Attendo Loviisanhovi

koronavirus coronavirus

I enheten för serviceboende med heldygnsomsorg Attendo Loviisanhovi har en anställd konstaterats ha coronavirussmitta.

Skyddsåtgärderna har varit bra, och personen i fråga har inte varit på jobbet medan hen uppvisat symtom. Bara en person har exponerats för smittan, och hen har satts i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar överväger om någon i den ifrågavarande enheten behöver testas.

Man kommer att kontakta närstående till dem som bor i enheten och enhetens personal och ge dem anvisningar om de praktiska åtgärder som anknyter till smittfallet.