Ett fall av coronavirussmitta på Forsby daghem

koronavirus coronavirus

På Forsby daghem har på onsdag 29.12.2021 konstaterats ett fall av coronavirussmitta. Åtta barn och sex vuxna har blivit exponerade för smittan, och de har satts i karantän. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar familjerna. Verksamheten i daghemmets övriga grupper fortsätter normalt.