Ordna ett evenemang – Lovisa stad konkurrensutsätter evenemangsområden för bostadsmässosommaren

Lovisa stad erbjuder evenemangsarrangörer möjlighet att reservera en plats på evenemangsområdena Torget och Gamla strand för Bostadsmässan 7.7–6.8.2023. Torget kan börja användas redan torsdag 22.6.2023, om man så vill. Torget är avsett som ett evenemangs- och vistelseområde med program och matserveringstjänster. Gamla strand lämpar sig bäst för torg- och marknadsförsäljning.

Konkurrensutsättningskriterierna för valet av anbud viktas enligt följande:

KVALITET sammanlagt 60 %
20 % verksamhetsplanens attraktivitetsfaktorer
20 % verksamhetsplanens genomförbarhet
20 % aktörens tidigare erfarenhet och referenser

PRIS
Anbud på säsongshyra 40 %

Ansök så här

Skicka in ditt skriftliga hyresanbud med bilagor senast 16.1.2023 klockan 12.00 antingen till Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, eller per e-post till lovinfo@loviisa.fi. Märk kuvertet med eller skriv in i kommentarsfältet: Anbud Evenemangsområden.

I hyresanbudet ska anges den totala säsongshyran per evenemangsområde som ett enda pris (moms 0 %). Hyresanbud som anges på annat sätt godkänns inte.

BILAGOR

Instruktioner för ansökan
Karta över evenemangsområdet på torget
Torgets höjdnivåer
Karta över Gamla strand