Extra stadsstyrelsesammanträde på tisdag 19.1.2021

Stadsstyrelsen i Lovisa stad har ett extra sammanträde tisdag 19.1.2021 för att behandla SFP:s fullmäktigegrupps motion om att återkalla stadsstyrelsen på grund av brist på förtroende.

De nuvarande politiska styrkeförhållandena motsvarar enligt SFP:s fullmäktigegrupp inte längre den platsutdelning som överenskoms utifrån resultaten i kommunalvalet. Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén lämnade 21.12.2020 SFP:s fullmäktigegrupp och gick över till samlingspartiets fullmäktigegrupp.

Enligt beslutsförslaget föreslår stadsstyrelsen att ett tillfälligt utskott tillsätts för att bereda återkallandet av stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 20.1.2021.

Stadsstyrelsens föredragningslista 19.1.2021