Flera fullmäktigemotioner i stadsfullmäktiges första sammanträde 19.2.2020 – följ med direktsändningen

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder på onsdag 19.2.2020. Mötet är det första i år.

På föredragningslistan är flera fullmäktigemotioner: minska matsvinnet från skolorna, belysning av lätttrafikled på Smedjevägen, iståndsättande av Gråbergs bostadsområde, att reda ut beläggnings- och reparationsskulden för gator, att rena vatten med hjälp av UV-desinficering och jämlik produktion av vatten i staden av vattenaffärsverkets vattendistribution.

Stadsfullmäktige behandlar också ärendet att bevilja borgen för lån för Lovisa å:s rensningssammanslutning. Stadsfullmäktige väljer också direktionen för Lovisa medborgarinstitut.

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder i Harjurinteen koulu, Bangatan 1, klockan 18.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 19.2.2020.