Folkdräktsvädringspicknick på Lovisa stads museum

Kansallispukujen tuuletus Vädring av folkdräkter

Den 5 augusti firar vi folkdräktens födelsedag med en vädringspicknick i Lovisa stads museums park. På programmet: trevlig samvaro och spelmansmusik av Leeni Hämynen och Ruusu Saksio.

På vädringsdagen skall det vara låg tröskel att använda folkdräkt. Ta på dig en folkdräkt eller en forndräkt. Du kan hur bra som helst kombinera en del av folkdräkten med moderna kläder och vädra den på det sättet. Eller ta på dig en folkdräktsattityd och kom iklädd vad du vill! Vi hoppas att få se så många olika folkdräkter som möjligt, alla är lika välkomna! Ta med dig filt och picknickmat!

Dagen till ära är det fritt inträde till museets utställning Hundra byars bygd.

Mer information om folkdräktens födelsedag (t.ex. varför är det just 5 augusti) kan hittas på bloggen http://kansallispuku.blogspot.com/p/kansallispukujen-tuuletuspiknik.html

Folkdräktsvädringspicknick på Lovisa stads museum (Kommendantshusets park, Parkgatan 2 Loviisa) onsdag 5.8.2020 kl 16-19