Förändringar i bussturer under skolornas distansundervisning

Det går färre bussturer i Lovisanejden under skolornas distansundervisning 8–26.3.2021.

Eftersom grundskolans årskurs 7–9 och gymnasierna har distansundervisning, har tre bussturer inhiberats. De här turerna är öppna för alla passagerare.

Följande bussturer är inhiberade under tiden 8–26.3.2021:

7.25 Grevnäs–Liljendal–Hopom–Lovisa

14.25 Lovisa–Hopom–Liljendal

7.40 Isnäs–Lovisa

Skolorna har informerat vårdnadshavarna om saken.

Ytterligare uppgifter:
Planerare Tuula Lehto
tfn 044 405 5517
tuula.lehto@loviisa.fi