Föreslå namn åt Åsens trappa i Morjens Lovisa -appen

Harjun portaat Åsens trappa

Lovisa stad ber Lovisabor att föreslå namn åt den så kallade Åsens trappa.

Trappan som blev färdig och invigdes i höstas saknar ännu officiellt namn. Lovisaborna kan lämna in sitt eget förslag via Morjens Lovisa –appen.

Trappan som leder från Schillmarksgränden upp till Östra Åsvägen förbinder Nedre stan och Kvarnåsen. Trappan uppmuntrar en även att motionera.

Namn åt trappan kan föreslås från och med 20. 1.2020. Svarstiden pågår till 16.2.2020. De bästa förslagen presenteras för en arbetsgrupp som fattar beslut om namnet.

Morjen Lovisa -appen är gratis och kan laddas ner från appaffären i Android- och iOS-smarttelefoner och -apparater.