Föreslå namn till Forsby skolcenter

Koskenkylän koulukeskus Forsby skolcentrum

I augusti 2020 är det nya skolcentret i Forsby klart i sin helhet och det är dags att fundera på ett namn för hela skolcentret.

I skolcentret finns två skolor, den svenskspråkiga Forsby skola och den finskspråkiga Koskenkylän koulu. Namnet bör vara sådant att det fungerar på båda språken eller att det lätt kan översättas.

Namnförslagen mottages till och med 7.1.2020. Centralen för bildning och välfärd önskar att så många som möjligt ger sitt förslag via enkäten. Förslag kommer även att tillfrågas av vårdnadshavare, elever och personal. I januari samlas en jury som väljer de bästa förslagen och senare på våren blir det omröstning bland dessa.

Det slutliga beslutet görs av Lovisa stadsfullmäktige.

Enkäten