Företag och föreningar med på Navigatorns Sommarrekry 2020 -evenemang

Nu är det dags för företag och föreningar att anmäla sig till Sommarrekry 2020 -evenemanget och reservera sommarsedlar som Lovisa stad erbjuder.

Navigatorn är än en gång med och främjar ungdomarnas sökande av sommarjobb och underlättar företagens rekryteringar så att arbetarna och arbetet möts.

Sommarrekry 2020 ordnas 11–12.2 klockan 9–18 på Navigatorn och CoWork, Drottininggatan 18.

Evenemanget ordnas i samarbete med sysselsättningstjänsterna och Lovisa företagare. Under evenemanget presenteras också alla sommarjobb som Lovisa stad erbjuder.

Lovisa stad understöder 80 sommarjobbsplatser med en sommarjobbssedel värd 300€. Företagen och föreningar kan reservera en sedel per arbetsplats åt unga Lovisabor som är födda 2002–2004. Anställningsförhållandet skall vara minst två veckor. Sommarjobbssedeln reserveras genom att meddela arbetsplatsen till Navigatorn med en objektrelaterad arbetsplatsannons.

Personalen på Navigatorn gör reklam för arbetsplatsen och ger de unga råd i hur man söker ett arbete.

Företagare och föreningar har möjlighet att delta i evenemanget och det är önskvärt att de gör det, eller så ger de personalen på Navigatorn som uppgift att förmedla sommarjobb till unga i Lovisa.

Mer information:

projektarbetare Mia Heijnsbroek-Wirén, Navigatorn Lovisa, tfn 050 431 6454, mia.heijnsbroek-wiren@loviisa.fi