Företagarnas morgonkaffe på Rådhuset

Företagarnas morgonkaffe på Rådhuset erbjöd en möjlighet att träffas över en kopp kaffe och diskutera aktuella ärenden rörande de lokala företagarna och staden, samt hur staden ännu bättre kunde betjäna de lokala företagarna.

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser och ordförande för Lovisa Företagare rf Andreas Ögård önskade företagarna och stadens representanter välkomna. Förutom dessa två presenterade även chef för stadsplaneringsavdelningen Marko Luukkonen och utbildningschef Timo Tenhunen aktuella projekt.