Förslag till förteckningen över övervakade badstränder 2023 tas nu emot

Under sommaren övervakar miljöhälsovården i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa, Lappträsk, Mörskom och Buckila.

Invånarna har möjlighet att lämna förslag eller anmärkningar som gäller förteckningen över övervakade badstränder (nedan). De övriga strändernas och badplatsernas säkerhet och vattenkvalitet övervakas inte. Skriftliga kommentarer kan skickas senast 12.4.2023 per post till adressen Borgå stad, miljöhälsovården, Teknikbågen 1A, 06100 Borgå eller per e-post ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi

Huvudmannen för en badstrand ansvarar för strandens snygghet och säkerhet. I badvattnet undersöks fekala bakterier. I samband med provtagningen kontrolleras den allmänna snyggheten vid stranden samt blåalgsläget. Uppgifter om provresultat och observationer om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på miljöhälsovårdens webbsidor.

Förteckning över badstränder – för Lovisas del

 • Plagen (EU-strand)
 • Valkom’
 • Särkjärvi södra stranden
 • Rissundet
 • Kiramo
 • Drömstrand
 • Lill-Bäston
 • Forsby å
 • Skukulträsket
 • Rönnäs
 • Källan (ej allmän strand)

Ytterligare information

hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth tfn. 040 723 4121 eller maarit.lonnroth@porvoo.fi

tf hälsoskyddsplanerare Paula Hänninen puh. 040 746 3388 eller paula.hanninen@porvoo.fi