Förslaget att lägga ner Haddom skola behandlas av stadsfullmäktige i mars

Haddom skola

Stadsfullmäktige i Lovisa stad behandlar förslaget att lägga ner Haddom skola på sitt sammanträde onsdag 16.3.2022.

Stadsstyrelsen beslutade 24.1.2022 föreslå stadsfullmäktige att den svenska lågstadieskolan Haddom skola läggs ner 1.8.2022. I januari 2022 ordnades ett skriftligt och muntligt hörande om nedläggningen. Eleverna i Haddom skola och deras vårdnadshavare har också besvarat en enkät för bedömningen av konsekvenserna för barn.