Förslaget till Nylandsplanen 2050 presenteras på Lovisa huvudbibliotek onsdagen 23.10 klockan 15–18

Nylands förbund presenterar förslaget till Nylandsplanen 2050 på ett informationsmöte för allmänheten på Lovisa huvudbibliotek, Drottninggatan 3, onsdagen 23.10.2019 klockan 15–18.

Du kan bekanta dig med förslaget till Nylandsplanen och dess material på adressen http://nylandsplanen.fi, på kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A och på Nylands förbunds byrå 8.10–8.11.2019.

Nylandsplanen är namnet på en ny slags landskapsplanehelhet. Den omfattar tre etapplandskapsplaner med rättsverkningar som utarbetas för Västra Nyland, Helsingforsregionen och Östra Nyland. De olika nyländska regionernas egenskaper och utvecklingsbehov lyfts fram i regionernas planer. Viktiga teman i östra Nyland är bland annat livskraftiga centrum, smidiga färdsätt och en mångsidig näringsstruktur.

Det är möjligt att lämna respons på planen fram till 8.11.2019 klockan 14. Närmare anvisningar för att lämna in anmärkning finns på planens webbplats.