Försök med tvåspråkig undervisning på Forsby skolcenter inleds nästa läsår

På Forsby skolcenter ämnar man under läsåret 2024–2025 pröva på tvåspråkig undervisning.

– Då tidtabeller och lokaler tillåter det genomförs den tvåspråkiga undervisningen så att finsk- och svenskspråkiga undervisningsgrupper lär sig tillsammans. Ett annat alternativ är att en resurslärare deltar på en vanlig undervisningsgrupps lektion. Resursläraren undervisar en del av lektionen på det andra inhemska språket. Försöket börjar med de skolämnen i vilka tvåspråkigheten är så naturlig och enkel som möjligt att genomföra, berättar koordinatorn för skolprojekten i Lovisa stads skolor Anders Nordström.

Till stöd för planeringen har man inbjudit professor i pedagogik vid Helsingfors universitet Fritjof Sahlström och forskardoktor Tuuli From. Båda har forskat i och följt på nära håll motsvarande projekt runtom i Finland. De besöker Forsby skolcenters gemensamma lärarmöte 26.3.

Stadsfullmäktige beslutade i september 2022 att man med anledning av SFP:s fullmäktigemotion inleder en utredning om möjligheten att inleda ett försök med tvåspråkig undervisningsverksamhet av ett nytt slag i skolcentren i Forsby och Isnäs.

– I Isnäs skolcenter är man redan långt med tvåspråkig undervisning. Därifrån har vi också hämtat praktiska erfarenheter och bästa praxis för Forsby, berättar Nordström.