Förvandlingen, konst för lekens skull – Konstkoja med talkokrafter till dagisbarnens glädje i Fredsby

Gruppen för Stödföreningen för Lovisa konst rf:s konstnärsresidens Art in Lov Residence bygger en koja på Fredsby daghems gård tillsammans med dagisbarnen och talkoarbetare. Kojan är ett konstverk med namnet Förvandlingen, konst för lekens skull.

Daghemsbarnen har fått planera och rita upp skisser av kojan på förhand och får nu måla kojan tillsammans med residenskonstnären Iren Mollgren. Vuxna talkoarbetare och byggaren Kjell Widlund har hand om själva byggandet av kojan.

Först byggdes stommen. Stommen blev hållbar, för att kojan ska kunna användas år efter år. Sedan hölls det byggtalko, där väggskivorna bland annat försågs med rörliga delar. Barnen har målat stommen i glada färger tillsammans med sina föräldrar. Kojans väggar byggs genom att fästa skivor på stommen, både på insidan och på utsidan av stugan.


I bilden: Dagisbarnen i Fredsby leker redan ivrigt i kojan, fast den inte är färdig ännu.

På tisdag 10.5.2022 målade dagisbarnen väggskivorna med grundfärg. Konstnären Iren Mollgren berättar om arbetsskedet:
– Vuxna kan tänka att det är tråkigt att måla med vitt, men det tycker inte barnen. De flesta har inte någonsin fått måla något på riktigt, så för dem är det spännande att pröva riktig målarfärg och se hur den beter sig på träets yta.
Kuratorn för residenset Heidi Lunabba tillägger:
– I daghem finns det inte alltid material och möjligheter att måla annat än med vattenfärger på papper. Detta projekt erbjuder möjligheten att skapa en riktig koja genom samarbete. Då barnen planerade kojan hade de svårt att förstå att de skulle få förverkliga den på riktigt.

I bilden: Konstnären Iren Mollgren leder barnen att måla.

Fredsby daghem har två finska och två svenska grupper. De större barnen i grupperna Nassikat och Mumrikarna deltar i kojbygget. Målararbetet sker i smågrupper på 5–6 barn. Väggskivorna förses med färg och sedan fästs skivorna i stommen. Också dagispersonalen gillar den nya kojan:
– Så roligt att också vuxna ryms in i kojan!

I bilden: Daghemmets personal och kurator för residenset Heidi Lunabba hjälper barnen att förverkliga kojan.

Så här berättar barnen på Fredsby daghem om sitt arbete:
– Jag är bra på att bygga kojor, för jag har byggt kojor hemma!
– Man bygger kojor av brädor.
– Det är vackert med blommor och hjärtan på kojor.
– Vi skulle vilja ha lite leksaker i kojan när den är klar!

I bilden: Kojan uppmuntrar till fantasi, kreativitet och lek.

Förvandlingen, konst för lekens skull – Invigning av kojan

Lovisaborna har möjlighet att bekanta sig med den färdiga kojan vid invigningen torsdag 19.5 klockan 17–18 på Fredsby daghems gårdsplan, Fredsbyvägen 46, Lovisa.

Välkommen!

Art in Lov Residences projekt understöds av Svenska kulturfondens program Kultur på dagis och av Aktiastiftelsen.

Närmare information: Heidi Lunabba, kurator för residenset Art in Lov Residence, heidi@lunabba.com, tfn 050 349 3029

I bilden: Kojan är jätterolig! Barnen i Fredsby daghem berättar.