FPA meddelar:  Att trygga handläggningen och utbetalningen av förmåner har högsta prioritet

FPA gör sitt bästa för att bromsa spridningen av coronaviruset bland kunderna och personalen. Anvisningar för kunderna har sammanställts på webbsidan Aktuellt om coronasituationen. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

FPA ber kunderna sköta sina FPA-ärenden på nätet om det bara är möjligt. Det är skäl att undvika att besöka serviceställena om det är möjligt att sköta ärendena genom någon annan servicekanal.

För de kunder som inte använder e-tjänsten är rådet att skicka ansökningar och bilagor till FPA per post. Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats. Om e-tjänsten inte är ett alternativ och det inte heller går att posta en pappersansökan kan kunden ringa telefontjänsten eller boka en telefontid.

FPA har beredskap för en situation, där serviceställena stängs som ett led i försöken att begränsa spridningen av coronaviruset. Då övergår de kundservicespecialister som arbetar på serviceställena till att betjäna kunderna per telefon och på nätet.

Det kan bli kö i förmånshandläggningen

Handläggningen av FPA-förmåner kan påverkas av coronaepidemin. Konsekvenserna utreds som bäst och vi informerar om dem på webbsidan Aktuellt om coronasituationen. På sidan finns i fortsättningen länkar till anvisningar och meddelanden gällande olika situationer.

FPA har beredskap att trygga sina olika funktioner under en omfattande epidemi. Ett sätt att bidra till det här är att personalen rekommenderas arbeta på distans. Tjänsteresorna har tills vidare dragits in. Som en säkerhetsåtgärd distansarbetar alla FPA-anställda som återvänder från utlandet i 14 dygn. Kapaciteten för distansförbindelser har utökats för att så många FPA-anställda som möjligt ska kunna jobba hemifrån.

Det kan ändå uppstå köer i handläggningen av ansökningar under en epidemi. Då kan FPA besluta att de resurser som finns att tillgå koncentreras till de förmåner som beviljas för att trygga den omedelbara försörjningen.

FPA har förberett sig inför ökade mängder ansökningar om sjukdagpenningar och dagpenningar vid smittsam sjukdom genom att gå in för att vid behov överföra personal till handläggningen av de här förmånerna.

Aktuellt om coronasituationen www.kela.fi/web/sv/corona
FPA:s kundservice www.fpa.fi/kundservice
Så här bokar du tid för betjäning per telefon www.fpa.fi/boka-tid
FPA:s blanketter www.fpa.fi/blanketter