Framtidens gran planterades i Kommendantsparken

Päiväkotilapset leikkii ulkona

Sexåriga Axel Granlund från Tessjö daghem planterade Framtidens gran i Kommendantsparken på Snellmansdagen den 12 maj 2017. Han fick hjälp med det viktiga uppdraget av Lovisa stads praktikant Sebastian Lindqvist, som studerar skogsbruk.

Senior Brass spelade en fanfar till granen, varefter stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén framförde stadens hälsningsord. Festens höjdpunkt var de gransånger som sjöngs av barn från Tessjö daghem och Ruukin päiväkoti.

Projektet Framtidens gran är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum. Projektets beskyddare är republikens president Sauli Niinistö. Framtidens gran betonar skogarnas betydelse, hållbar utveckling och samarbete.

Projektet vill engagera särskilt barn och unga. På så sätt vill man förstärka deras förhållande till naturen och skogarna.