Från och med 28.12.2021 förbjuds även i Lovisa evenemang för allmänheten som ordnas inomhus och vissa lokaler stängs

koronavirus coronavirus

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 23.12.2021 fattat beslut om att i Nyland, och således även i Lovisa, förbjuda alla offentliga evenemang och allmänna sammankomster i inomhuslokaler oberoende av personantal under perioden 28.12.2021–17.1.2022. Regionförvaltningsverket beslöt också att vissa lokaler stängs under perioden 28.12.2021–10.1.2022. Coronapasset kan inte tas i bruk som ett alternativ till begränsningarna.

Bakom beslutet ligger det kraftigt försämrade coronavirusläget och virusvarianten omikron som snabbt sprider sig.

Bestämmelsen om stängning av lokaler innebär att följande offentliga och privata aktörers lokaler som används för idrott, motion, nöje och rekreation måste stängas:

  • lokaler inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av idrott eller motion samt gym och andra motsvarande lokaler för inomhusidrott
  • allmänna bastur samt bassängsområden i simhallar, utebassänger och bad samt omklädningsrum i omedelbar anslutning till dem
  • dansplatser samt lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna områden i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Lokaler som bestämts vara stängda kan ändå användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2004 eller senare. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte heller professionell idrott.

Regionförvaltningsverkets bestämmelse gäller inte läroinrättningars verksamhet eller aktivitet som hör till privat- eller familjelivet.