Fuktigt väder försenar saneringen av idrottshallen

Saneringsarbetena vid idrottshallen i Lovisa blir färdiga två veckor senare än planerat.

Idrottshallen kan tas i bruk fredagen den 15.9.2017 efter klockan 16, förutsatt att de spacklingar som har gjorts torkar som planerat.

Saneringen av idrottshallen i Lovisa var tänkt att bli klar i slutet av augusti. Förseningen beror på hög luftfuktighet, som har lett till att spacklings- och målningsarbetena inte har torkat tillräckligt fort.