Fuktskada i Villekulla daghems baracker

Villekulla daghem

I Villekulla daghems baracker upptäcktes vattenskador under våren och hösten 2022. Taket förnyades helt och hållet under senhösten 2022. Under eftergranskningen denna vecka upptäcktes en fuktskada, då innertaket öppnades. Till följande undersöks omfattningen av skadan i barackraden. 

Vårdnadshavarna har informerats.

Mer information:

chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32, sofia.hoff@loviisa.fi

projektledningschef Ulf Blomberg, tfn 0440 555 405, ulf.blomberg@loviisa.fi