Fyra lekplatser får nytt staket under hösten

Fyra lekplatser i Lovisa får nytt staket under hösten.

Staketet förnyas på följande lekplatser: lekplatsen vid Danmarksvägen i Antby, lekplatsen vid Tavastvägen i Tessjö, lekplatsen vid Storängsvägen i Forsby och lekplatsen i Isnäs.

Då arbetet utförs är lekplatserna stängda av säkerhetsskäl. Vi informerar om stängningen vid lekplatsens port. Det tar cirka 4-5 dagar att byta ut ett staket medräknat rivning och montering.

Vi beklagar de tillfälliga olägenheterna arbetena medför.

Mer information:

stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman, tfn 0440 555 468, mona.backman@loviisa.fi
infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi