Gallring av skog kring Krutkällarträsket inleds 3.5.2022

Versowood Oy inleder tisdag 3.5.2022 gallring av skog i Märlax, kring Krutkällarträsket. Själva Krutkällarträsket och dess strandområden lämnas dock orörda. Området som gallras är på kartan utmärk med grönt. Området är i livlig rekreationsanvändning, vilket beaktas i arbetet. Vi ber ändå, att man under arbetet rör sig så lite som möjligt på området. Till arbetsmaskinerna skall lämnas ett minst 100 meter långt säkerhetsavstånd.

Gallringens målsättning är att få en ljusare skog där träden blir starkare. Områdets bärproduktion ökar också med några års fördröjning.