GIS-enkät om byarna i Lovisa

Pernajan kirjasto ja asiamiesposti Pernå bibliotek och postombud

Lovisa stad har öppnat en ny GIS-enkät för nuvarande och före detta byinvånare.

Med denna enkät samlar vi in synpunkter som invånarna i byarna i Lovisa har om utvecklingen av sin hemby eller före detta hemby. Svaren är anonyma och kommer att användas som stöd för utvecklingsplaneringen av markanvändningen på dessa områden.

Med enkäten kartlägger vi bland annat platser som invånarna på området tycker är fantastiska eller motbjudande, och platser där man kunde placera nya bostadsbyggnader eller företagsverksamhet. Därför önskar vi nu bybornas åsikt i frågan.

Besvara GIS-enkäten på adressen https://app.maptionnaire.com/sv/7404/

Bland dem som svarat lottar vi ut tre presentkort till Kino Marilyn. Du kan delta i utlottningen genom att skriva in ditt telefonnummer i fältet som finns i slutet av enkäten. Lämna fältet tomt om du inte vill delta. Telefonnumret kan inte kopplas ihop med de övriga svaren i enkäten.

Enkäten är öppen till 26.1.2020.

Närmare information (fr. o .m 7.1.2020)

planerare Timo Leikas, tfn. 0440 555 344, timo.leikas@loviisa.fi