Gransknings- och iståndsättningsarbeten har inletts för bryggor och bojar i Lovisa stads småbåtshamnar

Lovisa stad har inlett gransknings- och iståndsättningsarbeten av bryggor och bojar i sina småbåtshamnar. Syftet är att erbjuda säkra och trivsamma möjligheter att använda vattendrag i Lovisa. Hamntjänsterna ger båtfolket lätthet och bekvämlighet. 

Bojarnas avstånd granskas och de flyttas tillbaka på sina platser om de rört på sig under vintern. Även fastsättningskedjorna för bojar, bryggor och vikter granskas och vid behov förnyas.

Som ett nytt ärende meddelas det att det i bryggorna B, C och D i Valkom nu även finns el och vatten. Dessutom har brygga D en möjlighet för tömning av septitank.

Lovisa stad strävar efter att slutföra arbetena så fort som möjligt och efterlyser förståelse bland båtfolket.

Glad båtsommar!

Lovisa stad

Mika Koho
tfn 044 565 11 88