Gräsområdet på Centralplanen stängt under juli månad

Gräsområdet på Centralplanen i Lovisa är stängt under åtminstone juli månad 2022 på grund av att gräset bytts till nytt. Planen kan inte användas förrän det nya gräset hunnit rota sig ordentligt.

Bild: Pixabay