Grönområdena i Drottningstranden i Lovisa erbjuder rekreation och främjar mångfalden

Syftet med de byggda grönområdena i Drottningstranden är att erbjuda invånarna rekreation och närhet till naturen samt att värna om naturens mångfald.

Tanken med dessa grönområden är också att de ska utgöra en skydds- och övergångszon där infrastrukturbyggandet möter den naturliga miljön. Syftet med zonen är att stödja naturens mångfald och att erbjuda skydd för de bebyggda områdena. Olika sorters trädplantor har planterats i zonen.

Syftet med träden och den övriga växtligheten är att minska markerosionen och vindpåverkan på strandområdena. Den mångsidiga strandnära växtligheten erbjuder också skydds- och boplatser för många fågelarter och insekter.

”Man kan beundra naturens mångfald på mycket nära håll när man styr sina steg mot den upplysta gångbanan genom vassen på stranden”, säger Mikko Ruotsalainen, stadsträdgårdsmästare.

Hösthälsningar

Lovisa stad

Mikko Ruotsalainen 
stadsträdgårdsmästare
tfn 044 055 54 68