Grundtrygghetsnämnden behandlar 14.10.2021 en rad olika program för kommande år

På sammanträdet torsdag 14.10 behandlas bl.a. planen för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga 2021–2026, Lovisa stads integrationsprogram för 2021–2024 samt välfärdsplanen för barn och unga för 2021–2024.

På mötet utses även ledamöter för det nya rådet för personer med funktionsnedsättning.

Föredragningslista 14.10.2021