Grundtrygghetsnämnden beslutar om klientavgifter inom social- och hälsovården

Lovisa grundtrygghetsnämnd sammanträder på torsdagen 17.6.2021 och kommer bland annat att bestämma betalningsgrunderna för klientavgifter från och med 1.7.2021 inom social- och hälsovården i enlighet med den partiella revideringen av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Förslaget är att grundtrygghetsnämnden skulle besluta till exempel om att avlägsna avgiften till sjukskötarmottagning och egenriskavgiften för fotvård från och med 1.7.2021. Det föreslås också att som klientavgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg skulle tas ut 85 procent av klientens inkomster efter skatt och som disponibla medel lämnas minst 164 euro i månaden.

På grundtrygghetsnämndens föredragningslista finns även budgetens uppföljning för tiden 1.1–30.4.2021 och stadens utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan för 2022–2024.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 17.6.2021