Grundtrygghetsnämnden beslutar på sitt möte 7.4.2022 om hur seniorfondens medel fördelas år 2022

Grundtrygghetsnämnden beslutar på sitt möte 7.4.2022 om hur seniorfondens medel fördelas år 2022. Förslaget till beslut är att seniorfondens medel i år används för att anskaffa två geriatriska stolar till två serviceboendeenheter för heldygnsomsorg. För ergonomiskt arbete och förebyggande av arbetsolyckor i hemvården föreslås anskaffning av två uppstigningsstöd, 12 glidskivor och 12 lyftbälten. Dessutom föreslås att 6 000 euro beviljas för ordnandet av regelbundna motionsgrupper i serviceboendeenheterna för heldygnsomsorg och 5 000 euro beviljas för att ordna seniorfesten och programmet under seniorveckan.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 7.4.2022

https://julkaisu22.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022153