Gymnastiksalen och utdelningsköket vid Harjurinne tas i bruk i september

Den nyare delen av Harjurinteen koulu tas delvis i bruk under hösten. Utdelningsköket och matsalen öppnas i början av september och i gymnastiksalen inleds studentskrivningar den 17.9.2018.

Lokalerna för teknisk slöjd finns i en skild byggnad på gården och är i bruk som vanligt. I samma byggnad finns Lovisa stads arkiv. Närmotionsplanen på skolgården kan användas som normalt.

Reparationerna av den nyare delen av skolan inleds på hösten, exklusive köket, matsalen och gymnastiksalen. Reparationerna beräknas ta ett år.

En saneringsplan med tillhörande kostnadsberäkning för den äldre delen av skolan är under beredning och förs till politiska organ under hösten. De skulle ta ungefär två år att reparera den gamla delen. Ett alternativ som utreds är att ersätta den gamla delen med en nybyggnad. Ett nybygge skulle vara ett fyra år långt projekt.