Halkan fortfarande utmanande för skolskjutsar i Lovisa

Flera bussturer i Lovisa har inhiberats eller kört undantagsrutter under de senaste dagarna på grund av det dåliga väglaget.

– Vi har hållit kontakt med Destia gällande sandningen av de mest utmanande vägarna och deras granskare har varit på plats. Under de senaste veckorna har dock läget med halkan kunnat ändra drastiskt på bara några timmar, berättat utbildningschef Timo Tenhunen. 

Den digitala anslagstavlan som lanserades tidigare i veckan på adressen loviisa.school erbjuder aktuella uppdateringar rakt från bussbolagen om inhiberade eller ändrade bussturer i Lovisa som används för skolskjutsar.

– Vi är nöjda att anslagstavlan fungerat som planerat. Tyvärr har vi inte alltid kunnat ordna med ersättande skjuts. Vårdnadshavarna till elever i grundskolan har via Wilma-tjänsten påmints och instruerats om rätten att söka ersättning för de skolskjutsningar de tvingats utföra själva, berättar Tenhunen.